Hướng Đi Tái Chế Cho Các Nhà Máy Sản Xuất Giấy (P.1) - 1 Hướng Đi Tái Chế Cho Các Nhà Máy Sản Xuất Giấy (P.1)

Đối với những nhà máy sản xuất giấy, bảo vệ môi trường chính là thách thức lớn nhất trong quá trình hoạt động. Làm thế nào để phát triển bền vững cũng như bảo vệ được môi trường? Dưới đây là hướng đi của tập đoàn Lee & Man Việt Nam. Biện pháp cho vấn …